borgerhuset

Det gamle Borgerhus


Helligkorsgade 18

Koldings ældste byhus

Arkitekt ukendt

Bygningen er fredet

I Nat brændte Kolding By mestens af

 

Så lakonisk noterede kong Frederik II i sin kalender under den 8. maj 1583,

at den østlige del af Kolding ødelagdes af en voldsom brand.

Brandens omfang er ikke fuldt ud kendt, men i hvert fald torvet og

bebyggelsen langs de nuværende Østergade og Slotsgade var omfattet.

I årene derefter genskabtes byen.

Et af de herved nybyggede huse har overlevet til vore dage, Helligkorsgade 18.


Huset er ifølge døroverliggeren bygget i 1589 og opført i

 overensstemmelse med den almindelige byggeskik i datidens Kolding som gavlhus, dvs. bygget med gavlen vendt mod gaden.


Denne byggeskik stammer fra de nordtyske handelsbyer og har i middelalderen bredt sig til de danske byer langs Lillebælt.


I dag er der i Danmark kun bevaret ganske få eksemplarer på denne byggemåde, som gav flere grundejere direkte adgang til gaden.

Blandt disse findes der tre i Kolding: Borchs Gård på Akseltorv samt

Helligkorsgade 18 og 20.


Husets første ejere kendes ikke.

1704 købte skomager Jørgen Hansen huset og indtil 1915 var det i familiens eje.

Huset blev da købt af en gruppe koldingborgere, der ville være sikre på,

at det blev bevaret for eftertiden.

Huset blev senere foræret til Kolding Kommune, der i mange år benyttede det

som turistbureau.

I dag fungerer det bl.a. som udstillingslokale for billedkunstnere.

I gavlen mod haveanlægget sidder en kanonkugle

fra kampene om Kolding den 23. april 1849.


Se mere om Borgerhuset i Koldingbogen 1970.

 

Disse oplysninger er hentet fra

www.kolding.dk samt www.koldinghus.dk